RYTMIKA – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W NASZYM ŻŁOBKU!!!!

RYTMIKA – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W NASZYM ŻŁOBKU!!!!

Co to jest rytmika? Jest to metoda wychowania muzycznego. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, spiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki,.