Komunikacja

Cenimy aktywną współpracę i otwartość rodziców w celu ustalenia jak najlepszej indywidualnej drogi rozwoju dziecka.

 

Komunikacja z rodzicami odbywa się w następujący sposób:

  • Rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego dziecka w ciągu dnia bezpośrednio od wychowawcy.
  • Raz w miesiącu rodzice otrzymują raport podsumowujący zrealizowany program oraz plan na kolejny miesiąc wraz z informacją o planowanych wydarzeniach.
  • Informacje zbiorcze o postępach dziecka przekazywane są rodzicom podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą oraz w arkuszach przekazywanych rodzicom dwa razy do roku – po pierwszym i drugim semestrze.
  • Podstawowe dane dziecka, rodziców/opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci są przechowywane w dokumentacji przedszkola i mogą być na bieżąco aktualizowane
  • Informacje o postępach w rozwoju gromadzone są przez Żłobek w dokumentacji personalnej dziecka.
  • Tygodniowy jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej w szatni Żłobka jak również w Strefie Rodzica.