RYTMIKA – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W NASZYM ŻŁOBKU!!!!

RYTMIKA – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W NASZYM ŻŁOBKU!!!!

Co to jest rytmika?

Jest to metoda wychowania muzycznego. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, spiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Co daje uczestnictwo WASZYCH dzieci w profesjonalnie prowadzonych zajęciach?

 • Zajęcia wpływają na rozwój nie tylko zdolności muzycznych, ale także na szeroko pojętą sprawność fizyczną i umysłową dzieci.
 • Poprawiają przede wszystkim koordynację ruchową dzieci.
 • Rozwijają pamięć słuchową i wzrokową.
 • Pogłębiają wiedzę o świecie i wzbogacają zasób słownictwa
 • Zajęcia przygotowują dzieci do występów publicznych, dzięki którym zyskują one pewność siebie.
 • Dzieci potrafią zaśpiewać piosenki o różnorodnej tematyce
 • Uczą się kilku prostych układów tanecznych.
 • Dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie.
 • Uczą się grać na różnych prostych instrumentach muzycznych np. perkusyjnych, dzięki czemu zajęcia mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie, np. na pianinie, gitarze, skrzypcach.
 • W czasie zajęć dzieci mają kontakt z muzyką na żywo.
 • Pożytecznie i przyjemnie spędzają czas, bawiąc się z rówieśnikami.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 min.

“- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy? - Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.

— Prosiaczek