Czas na rozwój ;-)

Zajęcia adaptacyjne

Pod nazwą zajęcia adaptacyjne kryją się różnorodne działania zmierzające do tego, aby dziecko zaakceptowało nowe otoczenie i wychowawców do tego stopnia, że rodzic będzie mógł spokojnie się oddalić i zostawić je w żłobku mając poczucie, że dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe.

Adaptacja przebiega w 3 umownych etapach:

  • oswajanie przestrzeni - dziecko głównie obserwuje nowe otoczenie: pomieszczenia, zabawki, inne sprzęty, zaczyna się bawić; rodzic jest w pobliżu, dziecko go widzi i zawsze może się do niego zwrócić;
  • oswajanie się z osobami - dziecko zaczyna postrzegać opiekunów oraz inne dzieci jako osoby, z którymi można nawiązać kontakt: próbuje bawić się z dziećmi, dopuszcza do zabawy opiekunów; rodzic jest w pobliżu, ale stara się usuwać z pola widzenia dziecka, wychodzi z sali, jednak przychodzi na stanowcze przywoływanie go przez dziecko;
  • swobodna zabawa - dziecko swobodnie porusza się w sali, zna miejsca, w których znajdują się zabawki, książeczki, bawi się samo, ale też angażuje się w zabawy inicjowane przez dzieci lub przez wychowawcę; rodzic w miarę możliwości jest poza zasięgiem wzroku dziecka, a nawet zostawia je w żłobku na krótki czas, będąc „pod telefonem”.

Jeśli zarówno dziecko, jak i rodzic przejdą wszystkie powyższe etapy, to znaczy, że zajęcia adaptacyjne spełniły swoje zadanie i rodzice mogą bez obaw pozostawić swoją pociechę pod opieką opiekunów.

2 godz. dziennie przez 5 kolejnych dni (sugerujemy od poniedziałku do piątku)