Czas na sport!

Zajęcia ruchowe

„Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą.”

~Artur Schopenhauer

W naszym żłobku zajęcia ruchowe są obecne pod wieloma postaciami: zabawy paluszkowe, dziecięce masażyki, ćwiczenia gimnastyczne w formie zabaw naśladowczych i orientacyjno-porządkowych, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce jako jeden z etapów aktywnego słuchania muzyki, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne oraz zabawy fundamentalne.